ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่บัญชี (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ทำรายการลงบันทึกบัญชีและปิดงบการเงินด้วยโปรแกรม Express
คุณสมบัติ
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
• มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
• มีความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
• มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และติดตามงาน
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และโปรแกรม Express
• มนุษย์สัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ อดทนต่องาน และสามารถรักษาความลับได้
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : หญิง
• ประสบการณ์ : 2 – 5 ปี
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• สาขา : บัญชี
• สถานที่ : กรุงเพทมหานคร

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ( Sales )

ลักษณะงาน
• ดูแล PC นำเสนอขายสินค้า
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• ติดต่อและประสานงานกับทางห้างเรื่องการออกบูธและสต๊อกสินค้า
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• มีประสบการณ์การดูแล PC
• สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการด้านการติดต่อกับห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีรถยนต์ส่วนตัว
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

3. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า
• รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ
• ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• มีวินัยและตรงต่อเวลา
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงาน

1. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ติดต่อ Supplier เจรจาต่อรองราคาสินค้า เปรียบเทียบราคาสินค้า
• จัดเอกสารการสั่งซื้อตามรายการซื้อ
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
คุณสมบัติ
เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร เจราจาต่อรอง และหากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา : บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Engineer) พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• เสนอขายสินค้าประเภทเครื่องมืออุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้
• หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
• ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า
• เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ
• พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• คณะ : บริหารธุรกิจ
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. วิศวกรออกแบบ (งานระบบ) (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• มีวุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

4. เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกใบเสนอราคาให้ลูกค้า
• รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
• เป็นผู้ประสานงานตามข้อตกลงลูกค้าและบริษัทให้ดำเนินไปในระดับพึงพอใจ
• ตรวจสอบและเก็บข้อมูลลูกค้า
• ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน คล่องแคล่ว
• แก้ไขสถานะการเฉพาะหน้าได้
• มีวินัยและตรงต่อเวลา
• ใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Officeได้ หากเคยใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช-ปริญาตรี
• สาขา :บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงาน

1. วิศวกรออกแบบ (งานระบบ) (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย
• ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

2. วิศวกรไฟฟ้า (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ออกแบบและสรุปรายละเอียดงานติดตั้งระบบระบายอากาศ
• ทำ Shop-Work และ As-buit ตามที่ได้รับมอบหมาย
• พร้อมทั้งประเมินราคา
• ช่วยพนักงานขายดูงานตามโครงการต่างๆ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานในงานออกแบบงานระบบหรืองานโครงสร้าง 1-3 ปี
• มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้
• มีความสามารถด้านการสื่อสารและประสานงานได้ดี
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย
• ประสบการณ์ : 1 – 3 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• สาขา : วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโยธา
**ผ่านการเกณท์ทหารมาแล้ว**

3. ช่างเทคนิค (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า พัดลม และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั่วไป
• มีความรู้พื้นฐานเรื่องการต่อไฟฟ้าและการเดินสายไฟฟ้า
• มีทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่าง
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• สามารถขึ้นที่สูงได้
• ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

4. โฟร์แมน (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ควบคุมการติดตั้งและดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแผน
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ทางด้านควบคุมการก่อสร้างงานระบบระบายอากาศ แอร์
• มีความเป็นผู้นำ
• แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถทำงานเป็นกะ และทำงานล่วงเวลาได้
• ถ้ามีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ปวช.ปริญญาตรี
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

5. พนักงานขาย (Sale)(หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• เสนอขายสินค้าประเภทอุปโภคและบริโภค เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลมระบายอากาศ
• และเครื่องจักรให้กับผู้ใช้ หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในเขตที่รับผิดชอบ
• ทั้งในพื้นที่ในกรุงเทพและพื้นที่ต่างจังหวัด ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาการใช้งานของสินค้า
• เข้าพบและค้นหาลูกค้ารายใหม่อย่างสม่ำเสมอ
• พร้อมกับดูแลรักษาลูกค้าเดิมในปัจจุบันให้คงอยู่
คุณสมบัติ
• เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นของตนเอง
• มีความรู้เรื่องเครื่องจักรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีทักษะและวิธีการพูด วิธีการนำเสนอ การแสดงออก นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า
• มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับผิดชอบ
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• เพศ : ชาย/หญิง
• ประสบการณ์ : 0 – 5 ปี
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
• การศึกษา : ปริญญาตรี
• คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
• คณะ : บริหารธุรกิจ
• คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งงาน

1. พนักงานขับรถ (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ขับรถส่งสินค้า ในกรุงเทพและปริมณฑล
• มีความรู้ด้านช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
• รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑล
• มีใบขับขี่รถยนต์
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สาขา : ที่เกี่ยวข้อง
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

2. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (หลายอัตรา)

ลักษณะงาน
• ติดตามไปกับคนขับรถส่งสินค้า เก็บเช็ค วางบิล
• ยกของหนักได้
• ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
• มีความแข็งแรงในการขนและยกของหนักได้
• รักงานบริการ
• ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพแข็งแรง
• ไม่เคยถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย
• ประเภทของงาน : งานประจำ
• สถานที่ : กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี)
• การศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
**ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว**

สวัสดิการ

สวัสดิการ

• มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม
• ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
• ค่าทำงานล่วงเวลา

สวัสดิการเพิ่มเติม

• ประกัน AIA
• โบนัส
• ค่าคอมมิชชั่น
• ค่าน้ำมัน/ ค่าทางด่วน / ค่าสึกหรอ
• การปรับเงินเดือนประจำปี
• สิทธิการหยุดงานในวันคล้ายวันเกิด
• วันหยุดประจำสัปดาห์ วันเสาร์ และ วันอาทิตย์
• ทั้งนี้ บริษัท ยังมีสวัสดิการอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสวัสดิการตามกฎหมาย อีกหลายรายการ

บริษัท ยูชิ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ : 72 ถนนรามอินทรา
แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
ติดต่อ แผนกบริหารบุคคล
โทรศัพท์ : 02-517-0688
อีเมล : hr1@yushi.co.th