แจ้งยืนยันการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า


ช่องทางการจ่ายเงิน

        เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน เมื่อท่านทำการจ่ายเงินค่าสินค้า โดยวิธีฝาก หรือโอนเงิน ผ่านช่องทางตามด้านล่างนี้ 
 
ชื่อบัญชี: บริษัท ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
หมายเลขบัญชี: 0153987300
สาขา: สาขาลาดพร้าว 71
 
ชื่อบัญชี: บริษัท ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
หมายเลขบัญชี: 2533005806
สาขา: สาขาลาดพร้าว 71
 
โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ท่านเอง และเมื่อ บริษัท ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด  ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้า ตามระบบให้ท่านทันที