แจ้งยืนยันการชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการจัดส่งสินค้า

  Name / ชื่อ-นามสกุล (สำคัญ)

  อีเมลล์ (สำคัญ)

  เบอร์โทรศัพท์ (สำคัญ)

  กรอกคำสั่งซื้อ (สำคัญ)
  ตัวอย่าง : คำสั่งซื้อที่ 1

  ข้อมูลเพิ่มเติม

  กรุณากรอก "ข้อมูลเพิ่มเติม" เช่น ขอบิลเงินสด , ขอบิลใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (Vat.) หรือข้อมูลที่ท่านต้องการแจ้งเพิ่มเติม

  แนบหลักฐานการชำระเงิน (สำคัญ)

  ช่องทางการจ่ายเงิน

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่าน เมื่อท่านทำการจ่ายเงินค่าสินค้า โดยวิธีฝาก หรือโอนเงิน ผ่านช่องทางตามด้านล่างนี้ 
   
  ชื่อบัญชี: บริษัท ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
  ชื่อธนาคาร: ธนาคารกสิกรไทย
  หมายเลขบัญชี: 0153987300
  สาขา: สาขาลาดพร้าว 71
   
  ชื่อบัญชี: บริษัท ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด
  ชื่อธนาคาร: ธนาคารไทยพาณิชย์
  หมายเลขบัญชี: 2533005806
  สาขา: สาขาลาดพร้าว 71
   
  โปรดกรอกข้อมูลรายละเอียดการชำระเงินอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ท่านเอง และเมื่อ บริษัท ยูชิ โกลบอล ซัพพลาย จำกัด  ได้รับข้อมูลของท่านแล้ว เราจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้า ตามระบบให้ท่านทันที