พัดลมอีแวป (Evap) เราเป็นเพียงไม่กี่เจ้าที่มี Spare Part
ทุกชิ้นครบวงจร พร้อมออกแบบและติดตั้งทั่วประเทศ

โทร. 081-902-6774 LINE: @yushisupply
พัดลมอีแวป (evaporator air cooler)

พัดลมไอเย็น หรือ Evaporative system เป็นสินค้าที่เป็นลูกผสมระหว่างพัดลมกับระบบน้ำโดยการผลักดันของปั๊มน้ำในตัวเครื่อง ผ่านตัวลดอุณภูมิอย่างแผงทำความเย็น (Cell pad) ทำให้เกิดความเย็นและสามารถลดอุณภูมิได้ค่าประสิทธิภาพสูง โดยที่ยังคงสามารถการคงค่าการประหยัดพลังงานไว้ได้เมื่อเทียบกับระบบทำความเย็นอย่างชิลเลอร์ (Chiller) หรือแอร์ คอนดิชั่นเนอร์ (Air conditioner) ในระยะเวลาการทำงานที่เท่ากัน

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative)
รุ่น YSD-18E (เป่าล่าง)

รายละเอียด/รุ่น : YSD-18E
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) :  18000/11000
ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) : 10600/6500
แรงดัน(ปาสคาล) : 194/83
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 1.1/0.37
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) : 380/50
กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) : 2.0/0.85
ประเภทพัดลม : Axial
ระดับความเร็วลม : 3-phase,2-speeds
ระดับเสียง(เดซิเบล) : < 76
ระยะส่งลม(เมตร) : 25-30
ทางออกลม(มิลลิเมตร) :647×647
ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) : 620x830x100
พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) : 100-150
ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) : 1150x1150x950
น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) : 116
ความจุน้ำ(ลิตร) : 30
อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) : 15-25
ระบบทำความสะอาด : yes
ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ : yes
ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) : 4.40

ดูเพิ่มเติม

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative)
รุ่น YSD-30B (เป่าล่าง)

รายละเอียด/รุ่น : YSD-30B
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) : 30,000/20,000
ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) : 17,660/11,800
แรงดัน(ปาสคาล) : 366/160
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 3.0/1.0
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) : 380/50
กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) : 7.1/3.5
ประเภทพัดลม : Axial
ระดับความเร็วลม : 3-phase,2-speeds
ระดับเสียง(เดซิเบล) : < 80
ระยะส่งลม(เมตร) : 30-35
ทางออกลม(มิลลิเมตร) : 765×765
ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) : 888x970x100
พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) : 250-300
ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) : 1,250×1,250×1,310
น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) : 180
ความจุน้ำ(ลิตร) : 55
อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) : 40-50
ระบบทำความสะอาด : yes
ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ : yes
ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) : 12.00

ดูเพิ่มเติม

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative)
รุ่น YSS-18E (เป่าข้าง)

รายละเอียด/รุ่น : YSS-18E
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) : 18000/11000
ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) : 10600/6500
แรงดัน(ปาสคาล) : 194/83
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 1.1/0.37
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) : 380/50
กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) : 2.0/0.85
ประเภทพัดลม : Axial
ระดับความเร็วลม : 3-phase,2-speeds
ระดับเสียง(เดซิเบล) : < 76
ระยะส่งลม(เมตร) : 25-30
ทางออกลม(มิลลิเมตร) : 647×647
ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) : 620x830x100
พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) : 100-150
ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) : 1150x1150x950
น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) : 130
ความจุน้ำ(ลิตร) : 30
อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) : 15-25
ระบบทำความสะอาด : yes
ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ : yes
ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) : 4.40

ดูเพิ่มเติม

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative)
รุ่น YSS-30B (เป่าข้าง)

รายละเอียด/รุ่น : YSS-30B
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) :  30,000/20,000
ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) : 17,660/11,800
แรงดัน(ปาสคาล) : 366/160
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 3.0/1.0
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) : 380/50
กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) : 7.1/3.5
ประเภทพัดลม : Axial
ระดับความเร็วลม : 3-phase,2-speeds
ระดับเสียง(เดซิเบล) : < 80
ระยะส่งลม(เมตร) : 30-35
ทางออกลม(มิลลิเมตร) : 765×765
ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) : 888x970x100
พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) : 250-300
ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) : 1250x1250x1310
น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) : 216
ความจุน้ำ(ลิตร) : 55
อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) : 40-50
ระบบทำความสะอาด : yes
ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ : yes
ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) : 12.00

ดูเพิ่มเติม

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative)
รุ่น YST-18E (เป่าบน)

รายละเอียด/รุ่น : YST-18E
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) : 18000/11000
ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) : 10600/6500
แรงดัน(ปาสคาล) : 194/83
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 1.1/0.37
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) : 380/50
กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) : 2.0/0.85
ประเภทพัดลม : Axial
ระดับความเร็วลม : 3-phase,2-speeds
ระดับเสียง(เดซิเบล) : < 76
ระยะส่งลม(เมตร) : 25-30
ทางออกลม(มิลลิเมตร) : 655×655
ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) : 620x830x100
พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) : 100-150
ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) : 1150x1150x982
น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) : 116
ความจุน้ำ(ลิตร) : 30
อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) : 15-25
ระบบทำความสะอาด : yes
ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ : yes
ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) : 4.40

ดูเพิ่มเติม

เครื่องทำลมเย็น (Evaporative)
รุ่น YST-30B (เป่าบน)

รายละเอียด/รุ่น : YST-30B
ปริมาณลม(ลบ.ม./ชม.) : 30,000/20,000
ปริมาณลม(ลบ.ฟุต./นาที.) : 17,660/11,800
แรงดัน(ปาสคาล) : 366/160
กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) : 3.0/1.0
แรงดันไฟฟ้า(โวลต์/เฮิรตซ์) : 380/50
กระแสไฟฟ้า(แอมแปร์) : 7.1/3.5
ประเภทพัดลม : Axial
ระดับความเร็วลม : 3-phase,2-speeds
ระดับเสียง(เดซิเบล) : < 80
ระยะส่งลม(เมตร) : 30-35
ทางออกลม(มิลลิเมตร) : 765×765
ขนาดแผงทำความเย็น(มม.) : 888x970x100
พื้นที่ครอบคลุม(ตร.ม.) : 250-300
ขนาดเครื่อง(มิลลิเมตร) : 1,250×1,250×1,426
น้ำหนักเครื่องเมื่อใช้งาน(กิโลกรัม) : 207
ความจุน้ำ(ลิตร) : 55
อัตราการใช้น้ำ(ลิตร/ชม.) : 40-50
ระบบทำความสะอาด : yes
ระบบตัดการทำงานเมื่อไม่มีน้ำ : yes
ค่าไฟฟ้า(บาท/ชม.) : 12.00

ดูเพิ่มเติม

พัดลมอีแวป (Evap) เราเป็นเพียงไม่กี่เจ้าที่มี Spare Part ทุกชิ้นครบวงจร พร้อมออกแบบและติดตั้งทั่วประเทศ

โทร. 081-902-6774 LINE: @yushisupply